Fundacja „Bezpieczny Przedszkolak – Bezpieczny Uczeń” powstała z myślą o podjęciu wśród dzieci w wieku wczesnoszkolnym tematów związanych z ograniczonym zaufaniem do nieznajomych poznanych na ulicy i w Internecie, niezdrowym stylem życia oraz przeciwdziałaniem przemocy.

Działamy zgodnie z założeniami profilaktyki pierwszorzędowej, a więc podejmujemy działania profilaktyczne skierowane do grup odbiorców niezagrożonych jeszcze bezpośrednio podejmowaniem działań ryzykownych. Ważne jest, aby to działanie przybrało formę przyjaznego ostrzegania, a nie straszenia oraz było przeprowadzone w języku zrozumiałym dla dziecka.